สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เลขที่ประกาศ: 
1-31 พ.ค.2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 6, 2566