สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ธ.ค.65
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มกราคม 6, 2566