สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

เลขที่ประกาศ: 
1-30 ก.ย.2565
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 4, 2565