สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ก.ค.65
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 3, 2565