สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-30 เมษายน 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤษภาคม 4, 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: