สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-31 สิงหาคม 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กันยายน 4, 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: