สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-31 มีนาคม 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, เมษายน 9, 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: