สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-30 มิถุนายน 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 11, 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: