สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562

เลขที่ประกาศ: 
1-31 มกราคม 2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 5, 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: