สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-31 มกราคม 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 5, 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: