สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-31 พฤษภาคม 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 12, 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: