สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-30 พฤศจิกายน 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 6, 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: