สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ธันวาคม 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มกราคม 7, 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: