สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-30 กันยายน 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 11, 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: