สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561

เลขที่ประกาศ: 
1-31 กรกฎาคม 2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 7, 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: