สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

เลขที่ประกาศ: 
1-30 เม.ย. 2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 10, 2566