สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560

เลขที่ประกาศ: 
1-31 ธันวาคม 2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มกราคม 4, 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: