สมัครงาน พขร ขสมก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอสอบถามนอกเรื่องนะคับ ผมอายุ 26 ปี มีใบขับขี่ ท.2 ประสบการณ์ขับรถร่วม มีความประสงค์สมัครเป็นพนักงานขับรถ ขสมก แต่มีน้ำหนักที่ค่อนข้างมาก 100+ แบบนี้สมัครได้ไหมคับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.ขอเรียนให้ทราบว่า สามารถสมัครขับรถได้ตามเขตการเดินรถพื้นที่ใกล้บ้าน หากไม่มีโรคร้ายแรงตามที่กฎกระทรวงสาธารณะกำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ