สภาพรถไม่พร้อมให้บริการประชาชน และเปิดเพลงในรถเสียงดัง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 25 ธ.ค. 2557 เวลา 16.40น. รถ ปอ.82-25 เวลาเบรค มีเสียงดังเข้าภายในห้องผู้โดยสาร ดังจนแสบแก้วหู และเปิดเพลงในรถเสียงดัง ก่อความรำคาญ จึงแจ้ง ขสมก. ดำเนินการด่วน

เรียน คุณสุรสิทธิ์ ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับการบริการของรถโดยสารสาย 82 เบอร์ 25 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนนำออกวิ่งบริการ ในเรื่องเปิดวิทยุเสียงดัง จะแจ้งให้ดำเนินการถอดออก เพื่อมิให้รถกวนผู้โดยสาร ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ