สภาพรถไม่พร้อมให้บริการประชาชน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 17.40น. รถ ปอ.82-64 เวลาเบรค มีเสียงดังเข้าภายในห้องผู้โดยสาร ดังจนแสบแก้วหู จึงแจ้ง ขสมก. ดำเนินการด่วน

เรียน คุณสุรสิทธิ์ ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวสภาพรถโดยสารสาย 82 เบอร์ 64 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขและตรวจสภาพรถก่อนออกวิ่งบริการ ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ