สภาพรถเมล์ สาย 11 สีเหลือง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทุกคันมีสภาพขำรุดทรุดโทรม ทั้งคัน ไม่เหมาะกับการเอามาใช้บริการประชาชนที่เสียเงินขึ้น ไม่ได้ขึ้นฟรึ แต่ได้รับบริการไม่ดี เห็นควรให้เปลี่ยนรถใหม่ทั้งหมด ถ้าทำไม่ได้ก็ปรับปรุงรถและบริการให้ดีกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)