สตพ. คืออะไร..

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ด้วยความเคารพ ท่านเหล่านั้นมีหน้าที่ทำอะไรกระผมไม่ทราบโดยตรงจริงงง ขอรับ..จะด้วยเหตุบังเอิญหรือไม่อย่างไรก็ไม่ทราบได้ เห็นเล่นเเชท..นั่งตรง BTS. จตุจักร แต่ถ้าเป็นเวลาพักก็กราบขอโทษด้วย เพราะบริเวณนั้นรถจอดไม่เป็นระเบียบรถเเมล์เข้าป้ายไม่ได้ หวังว่าคงไม่ให้ท่านเหล่านั้นไปยืนดูรถเมล์จอดไม่เป็นระเบียบขอรับท่าน ด้วยคาวมเคารพครับ...