ว่าจ้าวพนักงานทำความสะอาดอู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
586360
วันที่รับเอกสาร: 
26/01/2560 - 06/02/2560
วันที่ยื่นซอง: 
20/02/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/02/2560
ราคากลาง: 
582,816.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มกราคม 13, 2560