ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่เมกาบางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1078560
วันที่รับเอกสาร: 
29/06/2559 - 08/07/2559
วันที่ยื่นซอง: 
22/07/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/07/2559
ราคากลาง: 
1,075,338.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สามยอดซัพพลาย จำกัด
953,700.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สามยอดซัพพลาย จำกัด
953,700.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 16, 2559