ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ฟาร์มจระเข้ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1036674
วันที่รับเอกสาร: 
23/03/2560 - 03/04/2560
วันที่ยื่นซอง: 
19/04/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/04/2560
ราคากลาง: 
1,036,674.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
993,816.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
957,998.40
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัยสยามพิทักษ์ จำกัด
954,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 10, 2560