ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่พระประแดง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1247941
วันที่รับเอกสาร: 
30/05/2560 - 08/06/2560
วันที่ยื่นซอง: 
21/06/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/06/2560
ราคากลาง: 
1,247,941.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
1,112,765.76
อัตราคนละ 15455.08 x 6 x 12
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ความปลอดภัย จำกัด
1,112,400.00
อัตราคนละ 15450 x 6 x 12
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 17, 2560