ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2 และอู่กำแพงเพร 2) เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2807851.20
วันที่รับเอกสาร: 
27/06/2561 - 09/07/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
10/07/2561
ราคากลาง: 
2,807,280.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัยกุลธิชา จำกัด
3,088,344.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
2,541,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
2,541,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 31, 2561