ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่แสมดำ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ครั้งที่ 2
วงเงินงบประมาณ: 
1790110
วันที่รับเอกสาร: 
29/01/2559 - 08/02/2559
วันที่ยื่นซอง: 
19/02/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/02/2559
ราคากลาง: 
1,571,616.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
1,483,968.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
1,483,968.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มกราคม 19, 2559