ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่มีนบุรีและอู่สวนสยาม เขต 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
2499520
ราคากลาง: 
2,220,000.48
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
15,312.77
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
15,312.77
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 10, 2559