ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
678808
วันที่รับเอกสาร: 
12/07/2559 - 26/07/2559
วันที่ยื่นซอง: 
05/08/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/08/2559
ราคากลาง: 
650,988.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
16,549.69
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด
15,793.20
บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเทควัน อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
15,782.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอดภัยโพรเทควัน อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
15,622.00
15622 x 3 x 12 = 562392 สัญญาเริ่ม 16 ส.ค 59.- 15 ส.ค. 60
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 29, 2559