ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยพื้นที่จอดรถยนต์โดยสาร อู่นรินทร์ เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
654840
วันที่รับเอกสาร: 
19/07/2560 - 02/08/2560
วันที่ยื่นซอง: 
19/07/2560 - 02/08/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/08/2560
ราคากลาง: 
431,816.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 19, 2560