ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 7 อู่ท่าอิฐ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
428400.00
วันที่รับเอกสาร: 
14/11/2560 - 24/11/2560
วันที่ยื่นซอง: 
14/11/2560 - 24/11/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/11/2560
ราคากลาง: 
428,400.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
428,400.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
428,400.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤศจิกายน 14, 2560