ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
991890
วันที่รับเอกสาร: 
06/11/2557 - 13/11/2557
วันที่ยื่นซอง: 
24/11/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/11/2557
ราคากลาง: 
1,016,928.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 24, 2557