ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักพัฒนาบุคลากร อาคารเขตการเดินรถที่ 5 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
550000
วันที่รับเอกสาร: 
12/01/2560 - 25/01/2560
วันที่ยื่นซอง: 
12/01/2560 - 25/01/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/01/2560
ราคากลาง: 
358,800.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปิติ
384,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปิติ
383,760.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มกราคม 30, 2560