ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
586360
วันที่รับเอกสาร: 
04/10/2559 - 14/10/2559
วันที่ยื่นซอง: 
27/10/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
27/10/2559
ราคากลาง: 
562,905.60
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและการก่อสร้างอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 ยังไม่แล้วเสร็จ
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 23, 2559