ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1194000
วันที่รับเอกสาร: 
05/08/2559 - 17/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
30/08/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/08/2559
ราคากลาง: 
9,950.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮดเวย์ คลีนนิ่ง
92,843.90
บริษัท โปร์แคร์สเปเซียลตี้ จำกัด
99,180.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
85,000.00
บริษัท พีพีเอ็น 51 จำกัด
93,325.00
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
92,876.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
85,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 25, 2559