ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบนซ์ และยี่ห้อแดวู ของ ขดร.2, ขดร.3, และ ขดร.8 จำนวน 169 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1172015
วันที่รับเอกสาร: 
30/03/2560 - 11/04/2560
วันที่ยื่นซอง: 
26/04/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/04/2560
ราคากลาง: 
1,172,015.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พันธ์อรุณ จำกัด
1,048,645.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พันธ์อรุณ จำกัด
1,048,645.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 17, 2560