ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดรถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทูยี่ห้อเบนซ์และยี่ห้อแดวู ของ ขดร.2,3 และ ขดร.8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1051518
วันที่รับเอกสาร: 
19/04/2559 - 27/04/2559
วันที่ยื่นซอง: 
12/05/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/05/2559
ราคากลาง: 
1,051,518.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พันธ์อรุณ จำกัด
1,048,645.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท พันธ์อรุณ จำกัด
1,048,645.00
(ทำความสะอาดรถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทูยี่ห้อเบนซ์และยี่ห้อแดวู จำนวน 169 คัน อัตราค่าจ้างคันละ 17 บาท/วัน กำหนดระยะเวลา 1 ปี)
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, เมษายน 1, 2559