ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเขตการเดินรถที่ 5 (อู่แสมดำ)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
352100
ราคากลาง: 
206,096.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
206,034.00
บริษัท ไฮคลีน โฮม เซอร์วิส จำกัด
206,096.26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปิติ
248,378.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
206,034.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มกราคม 30, 2561