ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1779410
วันที่รับเอกสาร: 
27/05/2559 - 07/06/2559
วันที่ยื่นซอง: 
20/06/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/06/2559
ราคากลาง: 
1,298,472.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากองค์การยังมิได้รับมอบพื้นที่ จึงไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ ประกอบกับบริษัทขอยกเลิกการประกวดราคาและขอรับหลักประกันซองคืน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
15,131.94
บริษัทรักษาความปลอดภัยอมรอินเตอร์เนชั่น จำกัด
16,135.60
บริษัทรักษาความปลอดภัยสามยอดซัพพลาย จำกัด
16,692.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
15,130.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มิถุนายน 20, 2559