ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1690600
วันที่รับเอกสาร: 
03/10/2557 - 13/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
22/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/10/2557
ราคากลาง: 
1,610,136.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กันยายน 24, 2557