ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่จอดรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
645202.80
วันที่รับเอกสาร: 
29/07/2559
วันที่ยื่นซอง: 
09/08/2559 - 19/08/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/08/2559
ราคากลาง: 
645,202.80
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
16,585.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
16,585.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 27, 2559