ว่าจ้างออกแบบก่อสร้าง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
110000
วันที่รับเอกสาร: 
11/08/2560
วันที่ยื่นซอง: 
11/08/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/08/2560
ราคากลาง: 
110,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี เอส เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง
1,100,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี เอส เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง
1,100,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 22, 2560