ว่าจ้างลากรถยนต์โดยสารปลดระวางจากอู่สวนสยาม เขต 2 ไปจอดเก็บที่อู่รามอินทรา จำนวน 39 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
103935
ราคากลาง: 
136,500.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชั่น จำกัด
103,935.00
ในราคาคันละ 2,665
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชั่น จำกัด
103,935.00
ในราคาคันละ 2,665
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 25, 2560