ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเขต 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย)

วันที่ประกาศ: 
19/06/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
19/06/2561