ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทางขององค์การ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีกรกรณีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
7771410
ราคากลาง: 
7,412,873.98
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
7,412,873.97
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
7,412,873.97
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2558