ว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
960000.00
วันที่รับเอกสาร: 
12/10/2561 - 29/10/2561
วันที่ยื่นซอง: 
30/10/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/10/2561
ราคากลาง: 
960,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอดภัยกุลธิชา จำกัด
949,997.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
895,200.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย แซม กรุ๊ป จำกัด
826,481.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
820,000.00
ได้รับการคัดเลือก
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
71,689.22
ไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากเสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศว่าจ้าง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
820,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 12, 2561