ว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
805710
วันที่รับเอกสาร: 
24/09/2558 - 02/10/2558
วันที่ยื่นซอง: 
14/10/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/10/2558
ราคากลาง: 
775,215.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอวา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12,733.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอวา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12,733.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 11, 2558