ว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่สวนสยาม เขต 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
549953.25
วันที่รับเอกสาร: 
12/07/2560 - 24/07/2560
วันที่ยื่นซอง: 
07/08/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/08/2560
ราคากลาง: 
523,765.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 27, 2560