ว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
602000
วันที่รับเอกสาร: 
20/06/2559 - 29/06/2559
วันที่ยื่นซอง: 
11/07/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/07/2559
ราคากลาง: 
574,590.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอส แอนด์ เอ็ม คริสตัล คลีน จำกัด
9,572.50
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
9,996.48
บริษัท พี.เอ็ม โกลวิ่งคลีน จำกัด
9,576.50
บริษัท ซีทูเอฟ จำกัด
9,981.58
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท เอส แอนด์ เอ็ม คริสตัล คลีน จำกัด
9,523.00
จำนวน 5 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี เป็นเงิน 571380 บาท
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 7, 2559